Path-124-purple
Group-52-purple
Group 90

Group 87
Group 88
Group 89


Template pagina

Aan het Ruisseveen hebben we een prachtig Buitenzorg tuincomplex. Vrijwilligers mogen hier hun eigen tuintje onderhouden en de opbrengst deels voor zichzelf houden.

De vrijwilliger is als tegenprestatie verplicht, volgens het tuinreglement, twee dagdelen zorg te dragen voor de begeleiding van een man of vrouw met een verstandelijke beperking, die in het kader van de Dagbesteding bij Buitenzorg actief is. Deze ‘doelgroeper’ bewerkt de tuin samen met de aanwezige Buitenzorg vrijwilligers. De doelgroeper staat onder toezicht van een professionele coördinator, die in dienst is bij een zorg verlenende instantie.

Wilt u informatie over de dagbesteding in onze tuin? Kijk dan op de website van Zideris Dagbesteding bij Buitenzorg. Vrijwilliger worden bij onze tuin? Wij zoeken nog enkele tuinvrijwilligers voor de maandag- en donderdagochtend.

Wil je meer weten, stuur een e-mail naar info@stichtingbuitenzorg.nl dan word je snel verder geholpen.

Belangrijke informatie…

… voor zorgverleners en familieleden, die de bezoekers opgeven voor de verschillende activiteiten.

Het gebeurt helaas vaak dat taxi’s te vroeg of te laat komen, of soms helemaal niet. Vanwege het kwartier speling dat de taxi’s aanhouden adviseren wij voor de kookklup 16.45 uur en 19.15 uur aan te houden. Voor de internetklup is dat 19.15 uur en 20.45 uur. Geef de bezoekers genoeg geld mee voor de taxi en zorg voor een briefje waar naam, adres en telefoonnummer (ook van de contactpersoon of woongroep) op staan.

Wordt vrijwilliger bij Buitenzorg

Activiteiten Belevenistuin

Locatie van de Belevenistuin: Ruisseveen 17 | 3906 NA Veenendaal